Sesja Rady Gminy 05,11.12.2006 

 

 

Wytwarzający informację: Przewodniczący Rady Gminy


Publikujący informację: Dariusz Kubacki admin@wiszniamala.pl


Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Gminy


Ważne od: 2006-12-11 11:00:00


 

Załączniki

Uchwała nr V/I / 8 / 06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006r w sprawie podatku od środków transportowych w 2007 r

Data: Brak danych Rozmiar: 39.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V / I / 1 / 06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006 rw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Data: Brak danych Rozmiar: 22.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/I/9/06 Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2007 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 23.18k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA Nr V/I/7/ 06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku.

Data: Brak danych Rozmiar: 30.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/3/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Data: Brak danych Rozmiar: 14.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/I/4/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006rw sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Data: Brak danych Rozmiar: 18.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/I/2/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006 r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Data: Brak danych Rozmiar: 22.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/7/06 W sprawie stawek podatku od nierucgomości w 2007 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 75.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/8/06 W sprawie podatku od środków transportowych w 2007 r

Data: Brak danych Rozmiar: 175.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/6/06 W sprawie dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzeszówie

Data: Brak danych Rozmiar: 25.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/5/06 W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data: Brak danych Rozmiar: 37.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/4/06 W sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Data: Brak danych Rozmiar: 52.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/I/9/06 W sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2007 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 19.9k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2006-12-11 11:00:00
Czas publikacji: 2006-12-11 11:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak