Sesja Rady Gminy z dnia 28.03.2012 

 

 

  • Uchwała nr VI/XVII/150/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie BISKUPICE o nazwie MPZP BISKUPICE I.
  • Uchwała nr VI/XVII/151/12 w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  • Uchwała nr VI/XVII/152/12 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • Uchwała nr VI/XVII/153/12 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wisznia Mała.
  • Uchwała nr VI/XVII/154/12 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  • Uchwała nr VI/XVII/155/12 w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Wisznia Mała.
  • Uchwała nr VI/XVII/156/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2012 roku.

Wytwarzający informację: Rada Gminy


Publikujący informację: Michał Żmijewski admin@wisznaimala.pl


Odpowiedzialny za treść: Rada Gminy


Ważne od: 2012-03-28 10:00:00


 

Załączniki

VI/XVII/151/12

Data: Brak danych Rozmiar: 237.42k Format: .pdf Pobierz

VI/XVII/150/12

Data: Brak danych Rozmiar: 82.96k Format: .pdf Pobierz

VI/XVII/152/12

Data: Brak danych Rozmiar: 31.81k Format: .pdf Pobierz

VI/XVII/153/12

Data: Brak danych Rozmiar: 49.35k Format: .pdf Pobierz

VI/XVII/155/12

Data: Brak danych Rozmiar: 96.88k Format: .pdf Pobierz

VI/XVII/154/12

Data: Brak danych Rozmiar: 21.11k Format: .pdf Pobierz

VI/XVII/156/12

Data: Brak danych Rozmiar: 127.26k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 441
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2012-03-28 10:00:00
Czas publikacji: 2012-03-28 10:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak