Sesja Rady Gminy z dnia 28.03.2012 

 

 

  • Uchwała nr VI/XVIII/159/12 w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust.7 oraz art.42a ust. 1 Karta Nauczyciela.
  • Uchwała nr VI/XVIII/160/12 w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała.
  • Uchwała nr VI/XVIII/161/12 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.
  • Uchwała nr VI/XVIII/162/12 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Wisznia Mała na lata 2012-2015.
  • Uchwała nr VI/XVIII/163/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
  • Uchwała nr VI/XVIII/164/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisznia Mała.
  • Uchwała nr VI/XVIII/165/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP GAZOCIĄG.
  • Uchwała nr VI/XVIII/166/12 w sprawie załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała.

Wytwarzający informację: Rada Gminy


Publikujący informację: Michał Żmijewski admin@wisznaimala.pl


Odpowiedzialny za treść: Rada Gminy


Ważne od: 2012-05-23 10:00:00


 

Załączniki

VI/XVIII/161/12

Data: Brak danych Rozmiar: 20.54k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/160/12

Data: Brak danych Rozmiar: 22.58k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/159/12

Data: Brak danych Rozmiar: 153.49k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/162/12

Data: Brak danych Rozmiar: 390.5k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/163/12

Data: Brak danych Rozmiar: 129.92k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/165/12

Data: Brak danych Rozmiar: 76.79k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/164/12

Data: Brak danych Rozmiar: 26.45k Format: .pdf Pobierz

VI/XVIII/166/12

Data: Brak danych Rozmiar: 366.8k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2012-05-23 10:00:00
Czas publikacji: 2012-05-23 10:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak