Sesja Rady Gminy z dnia 29.08.2012 

 

 

  • Uchwała nr VI/XXI/184/12 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych tych placówek.
  • Uchwała nr VI/XXI/185/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wandy Śliwowskiej wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
  • Uchwała nr VI/XXI/186/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Stanisława Jagodzińskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.

Wytwarzający informację: Rada Gminy


Publikujący informację: Michał Żmijewski admin@wisznaimala.pl


Odpowiedzialny za treść: Rada Gminy


Ważne od: 2012-08-29 10:00:00


 

Załączniki

VI/XXI/184/12

Data: Brak danych Rozmiar: 117.48k Format: .pdf Pobierz

VI/XXI/185/12

Data: Brak danych Rozmiar: 186.2k Format: .pdf Pobierz

VI/XXI/186/12

Data: Brak danych Rozmiar: 327.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 407
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2012-08-29 10:00:00
Czas publikacji: 2012-08-29 10:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak