WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 i § 2 ust. 3 pkt 6 w związku § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projektbudżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.

 

I. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI:

 

Celem przeprowadzenia na terenie Gminy Wisznia Mała konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.

 

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 listopada 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 9 grudnia 2016 r.

 

III. OBSZAR TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Wisznia Mała.

 

IV. FORMA KONSULTACJI

  1. Składanie propozycji, opinii i uwag za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: budzet2017@wiszniamala.pl

  2. Składania propozycji, opinii i uwag w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska 9 – Punkt Obsługi Petenta) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00

 

V. MIEJSCE KONSULTACJI

Propozycje, opinie i uwagi będą zbierane poprzez:

  1. wypowiedzi – wpisy - wiadomości mieszkańców za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: budzet2017@wiszniamala.pl

  2. przyjmowanie ich w formie pisemnej na „Formularzu uwag do projektu budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017” zwanym dalej „formularzem uwag” – stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  3. wypełniony formularzu uwag należy w terminie określonym w pkt. II przesłać na adres skrzynki e-mailowej: budzet2017@wiszniamala.pl, wysłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Wisznia Mała bądź złożyć ją w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu,

 

VI. SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała, stronie internetowej Gminy Wisznia www.wiszniamala.pl oraz BIP

 

VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES KONSULTACJI

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierzono Skarbnikowi Gminy Wisznia Mała.

 

Załączniki

Zarzdzenie_Wjta.pdf

Data: 2017-02-20 14:48:24 Rozmiar: 161.39k Format: .pdf Pobierz

Ogoszenie.pdf

Data: 2017-02-20 14:48:24 Rozmiar: 79.55k Format: .pdf Pobierz

Formularz_opini.doc

Data: 2017-02-20 14:48:24 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

Projekt_budetu.pdf

Data: 2017-02-20 14:48:24 Rozmiar: 7.11M Format: .pdf Pobierz

Fundusz_soecki.pdf

Data: 2017-02-20 14:48:24 Rozmiar: 270.24k Format: .pdf Pobierz

Raport.pdf

Data: 2017-02-20 14:48:24 Rozmiar: 55.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2016-11-15 14:40:56
Czas publikacji: 2016-11-15 14:40:56
Data przeniesienia do archiwum : Brak