Sesja Rady Gminy z dnia 29.03.2017 

 

 

 1. Nr VII/XXIX/217/17 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017 rok.
 2. Nr VII/XXIX/218/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 3. Nr VII/XXIX/219/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 4. Nr VII/XXIX/220/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do ceny wody i ścieków.
 5. Nr VII/XXIX/221/17 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wiszni Małej.
 6. Nr VII/XXIX/222/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Wisznia Mała do nowego ustroju szkolnego.
 7. Nr VII/XXIX/223/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała.
 8. Nr VII/XXIX/224/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 9. Nr VII/XXIX/225/17 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
 10. Nr VII/XXIX/226/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wisznia Mała na lata 2017-2019.
 11. Nr VII/XXIX/227/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku.
 12. Nr VII/XXIX/228/17 w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów.
 13. Nr VII/XXIX/229/17 w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Szewce.
 

Załączniki

VII.XXIX.217.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 9.78M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.218.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 3.33M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.219.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 292.36k Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.220.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.221.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 395.74k Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.222.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.223.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 675.16k Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.224.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 567.66k Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.225.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.226.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 4.55M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.227.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.228.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 441.84k Format: .pdf Pobierz

VII.XXIX.229.17.pdf

Data: 2017-04-06 12:48:43 Rozmiar: 451.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-04-06 12:47:50
Czas publikacji: 2017-04-06 14:28:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak