Sesja Rady Gminy z dnia 31.05.2017 

 

 

 • VII/XXXI/236/17 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia  2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017-2027.
 • VII/XXXI/237/17 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 • VII/XXXI/238/17 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 • VII/XXXI/239/17 - Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich
 • VII/XXXI/240/17 - Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.
 • VII/XXXI/241/17 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała.
 • VII/XXXI/242/17 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XXVIII/213/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Wisznia Mała oraz zakresu  i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • VII/XXXI/243/17 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
 • VII/XXXI/244/17 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II.
 • VII/XXXI/245/17 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Mienice, o nazwie STUDIUM MIENICE AG.
 • VII/XXXI/246/17 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice o nazwie MPZP MIENICE AG.
 • VII/XXXI/247/17 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
 

Załączniki

VII_XXXI_237_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_236_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 2.37M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_238_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 52.62k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_240_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 203.52k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_239_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 40.52k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_241_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 90.55k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_242_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 467.93k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_243_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 60.54k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_244_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 219.08k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_245_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 172.96k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_246_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 196.71k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXI_247_17.pdf

Data: 2017-06-08 16:10:04 Rozmiar: 98.64k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 503
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2017-06-08 16:09:37
Czas publikacji: 2017-06-09 13:44:35
Data przeniesienia do archiwum : Brak