WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 i § 2 ust. 3 pkt 6 w związku § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projekt budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018

 

I. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI:

 

Celem przeprowadzenia na terenie Gminy Wisznia Mała konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018.

 

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 listopada 2017r.

Termin zakończenia konsultacji: 8 grudnia 2017r.

 

III. OBSZAR TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Wisznia Mała.

 

IV. FORMA KONSULTACJI

  1. Składanie propozycji, opinii i uwag za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: budzet2018@wiszniamala.pl

  2. Składania propozycji, opinii i uwag w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska 9 – Punkt Obsługi Petenta) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00

 

V. MIEJSCE KONSULTACJI

Propozycje, opinie i uwagi będą zbierane poprzez:

  1. wypowiedzi – wpisy - wiadomości mieszkańców za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: budzet2018@wiszniamala.pl

  2. przyjmowanie ich w formie pisemnej na „Formularzu uwag do projektu budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018” zwanym dalej „formularzem uwag” – stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  3. wypełniony formularzu uwag należy w terminie określonym w pkt. II przesłać na adres skrzynki e-mailowej: budzet2018@wiszniamala.pl, wysłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Wisznia Mała bądź złożyć ją w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu,

 

VI. SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała, stronie internetowej Gminy Wisznia www.wiszniamala.pl oraz BIP

 

VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES KONSULTACJI

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierzono Skarbnikowi Gminy Wisznia Mała.

 

Wisznia Mała, dnia 15.11.2017r.

 

Załączniki

Projekt budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2018.pdf

Data: 2017-11-17 14:28:59 Rozmiar: 5.95M Format: .pdf Pobierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2033.pdf

Data: 2017-11-17 14:28:59 Rozmiar: 2.78M Format: .pdf Pobierz

konsultacje budzetu2018 - Wniosek.doc

Data: 2017-11-17 14:30:00 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

konsultacje budzetu2018 - Wniosek.pdf

Data: 2017-11-17 14:30:00 Rozmiar: 54.1k Format: .pdf Pobierz

Zarzadzenie Wójta.pdf

Data: 2017-11-17 14:30:11 Rozmiar: 106.3k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Data: 2017-11-17 15:14:40 Rozmiar: 85.28k Format: .pdf Pobierz

Raport - Sprawozdanie nr 3-2017.pdf

Data: 2018-03-07 13:59:18 Rozmiar: 53.93k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 480
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-11-17 13:45:56
Czas publikacji: 2018-03-07 13:58:21
Data przeniesienia do archiwum : Brak