Sesja Rady Gminy z dnia 28.03.2018 

 

 

  1. Uchwała Nr VII/XLI/328/18 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wisznia Mała na lata 2018-2022.
  2. Uchwała Nr VII/XLI/329/18 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok.
  3. Uchwała Nr VII/XLI/330/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok.
  4. Uchwała Nr VII/XLI/331/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojewóidztwa Dolnośląskiego.
  5. Uchwała Nr VII/XLI/332/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży.
  6. Uchwała Nr VII/XLI/333/18 w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w w  2018 r.
  7. Uchwała Nr VII/XLI/334/18 w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 

Załączniki

VII.XLI.328.18.pdf

Data: 2018-03-28 14:39:44 Rozmiar: 791.36k Format: .pdf Pobierz

VII.XLI.329.18.pdf

Data: 2018-04-04 13:31:29 Rozmiar: 2.97M Format: .pdf Pobierz

VII.XLI.330.18.pdf

Data: 2018-04-04 13:31:29 Rozmiar: 1.59M Format: .pdf Pobierz

VII.XLI.331.18.pdf

Data: 2018-03-28 14:39:44 Rozmiar: 47.82k Format: .pdf Pobierz

VII.XLI.332.18.pdf

Data: 2018-03-28 14:39:44 Rozmiar: 40k Format: .pdf Pobierz

VII.XLI.333.18.pdf

Data: 2018-03-28 14:39:44 Rozmiar: 389.9k Format: .pdf Pobierz

VII.XLI.334.18.pdf

Data: 2018-03-28 14:39:44 Rozmiar: 206.49k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-03-28 14:35:27
Czas publikacji: 2018-04-04 13:28:42
Data przeniesienia do archiwum : Brak