Sesja Rady Gminy z dnia 27.06.2018 

 

 

VII/XLIV/357/18 w sprawie oceny Raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
VII/XLIV/358/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała dotyczącej ustalania zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze  oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42 ust. 1 karty Nauczyciela.
VII/XLIV/359/18 w sprawie projektu regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.
VII/XLIV/360/18 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody i ścieków.
VII/XLIV/361/18 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok.
VII/XLIV/362/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018.
VII/XLIV/363/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
VII/XLIV/364/18 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznia Mała.
VII/XLIV/365/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała.
VII/XLIV/366/18 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wisznia Mała.

 

Załączniki

VII.XLIV.357.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 485.98k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.358.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 133.82k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.359.18.pdf

Data: 2018-07-05 15:19:49 Rozmiar: 575.69k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.360.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 70.09k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.361.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 3.01M Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.362.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 1.65M Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.363.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 262.33k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.364.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 89.75k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.365.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 451.4k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIV.366.18.pdf

Data: 2018-07-03 16:34:12 Rozmiar: 101.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-07-03 16:33:43
Czas publikacji: 2018-07-05 15:19:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak