Sesja Rady Gminy z dnia 28.11.2018 

 

 

 1. Uchwała nr VIII/II/4/18 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wisznia Mała.
 2. Uchwała nr VIII/II/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała
 3. Uchwała nr VIII/II/6/18 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Wisznia Mała.
 4. Uchwała nr VIII/II/7/18 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Uchwała nr VIII/II/8/18 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Wisznia Mała.
 6. Uchwała nr VIII/II/9/18 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wisznia Mała.
 7. Uchwała nr VIII/II/10/18 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Młodzieży Rady Gminy Wisznia Mała.
 8. Uchwała nr VIII/II/11/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała.
 9. Uchwała nr VIII/II/12/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
 10. Uchwała nr VIII/II/13/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki w obrębie Piotrkowiczki  o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II.
 11. Uchwała nr VIII/II/14/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok.
 12. Uchwała nr VIII/II/15/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok.
 13. Uchwała nr VIII/II/16/18  w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
 14. Uchwała nr VIII/II/17/18 w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 15. Uchwała nr VIII/II/18/18 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.
 16. Uchwała nr VIII/II/19/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznia Mała.
 

Załączniki

VIII.II.8.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 35.85k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.9.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 35.38k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.10.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 35.64k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.7.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 37.55k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.6.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 36.1k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.4.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 96.58k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.5.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 35.97k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.11.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 247k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.12.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 52.74k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.17.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 42.31k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.18.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 223.68k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.16.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 128.21k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.15.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 2.17M Format: .pdf Pobierz

VIII.II.13.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 904.08k Format: .pdf Pobierz

VIII.II.14.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 3.22M Format: .pdf Pobierz

VIII.II.19.18.pdf

Data: 2018-12-05 15:04:47 Rozmiar: 81.88k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-12-05 15:02:10
Czas publikacji: 2018-12-05 15:02:10
Data przeniesienia do archiwum : Brak