Sesja Rady Gminy z dnia 28.12.2018 

 

 

 1. Uchwała nr VIII/III/20/18 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum stypendium Wójta Gminy Wisznia Mała za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe.
 2. Uchwała nr VIII/III/21/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 3. Uchwała nr VIII/III/22/18 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 4. Uchwała nr VIII/III/23/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.
 5. Uchwała nr VIII/III/24/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wisznia Mała.
 6. Uchwała nr VIII/III/25/18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ligota Piękna
 7. Uchwała nr VIII/III/26/18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała.
 8. Uchwała  nr VIII/III/27/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok.
 9. Uchwała nr VIII/III/28/18 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok.
 10. Uchwała nr VIII/III/29/18 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 11. Uchwała nr VIII/III/30/18 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2019-2033 r.
 12. Uchwała nr VIII/III/31/18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Wisznia Mała.
 13. Uchwała nr VIII/III/32/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Wisznia Mała.
 14. Uchwała nr VIII/III/33/18 w sprawie rozpatrzenia skargi M.Ł. na działania Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała w kadencji 2014-2018.
 15. Uchwała nr VIII/III/34/18 w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2019 r.
 

Załączniki

VIII.III.20.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 82.65k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.21.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 101.43k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.22.18.pdf

Data: 2019-01-07 08:47:36 Rozmiar: 823.15k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.23.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 365k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.24.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 94.65k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.25.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 96.75k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.26.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 91.36k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.27.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

VIII.III.28.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 3.13M Format: .pdf Pobierz

VIII.III.29.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 6.8M Format: .pdf Pobierz

VIII.III.30.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 2.9M Format: .pdf Pobierz

VIII.III.31.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 37.98k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.32.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 36.32k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.33.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 202.11k Format: .pdf Pobierz

VIII.III.34.18.pdf

Data: 2019-01-04 14:46:44 Rozmiar: 240.08k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 334
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2019-01-04 14:46:11
Czas publikacji: 2019-01-07 08:47:22
Data przeniesienia do archiwum : Brak