Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku 

 

 

 

Załączniki

01_Zarzadzenie.pdf

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 30.07k Format: .pdf Pobierz

02_Ogloszenie.pdf

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 296.23k Format: .pdf Pobierz

03_Wzor umowy.pdf

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 382.43k Format: .pdf Pobierz

04_Wzor oferty.pdf

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 247.14k Format: .pdf Pobierz

05_Karta oceny formalnej.pdf

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 22.11k Format: .pdf Pobierz

06_Karta oceny merytorycznej.pdf

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 40.29k Format: .pdf Pobierz

07_Zarzadzenie_wyniki.pdf

Data: 2019-03-27 15:44:47 Rozmiar: 70.84k Format: .pdf Pobierz

Wzór formularza oferty wersja edytowalna.docx

Data: 2019-02-26 12:06:28 Rozmiar: 77.29k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2019-02-26 12:05:55
Czas publikacji: 2019-03-27 15:44:36
Data przeniesienia do archiwum : Brak