Budżet Gminy na 2019 r.  

 

 

 

Załączniki

Uchwała RIO nr XV_98_2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF.pdf

Data: 2018-12-20 11:29:21 Rozmiar: 532.05k Format: .pdf Pobierz

wykonanie budżetu I.pdf

Data: 2019-05-14 10:19:05 Rozmiar: 7.29M Format: .pdf Pobierz

wykonanie budżetu II.pdf

Data: 2019-05-14 10:19:05 Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

Bilans jednostki budżetowej i zakładu budżetowego na dzień 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 252.27k Format: .pdf Pobierz

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 133.98k Format: .pdf Pobierz

Rachunek zysku i strat jednostki na dzień 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 279.19k Format: .pdf Pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 242k Format: .pdf Pobierz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO dot. deficytu na rok 2019.pdf

Data: 2019-06-12 14:38:02 Rozmiar: 143.88k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO dot. kwoty długu na rok 2019.pdf

Data: 2019-06-12 14:38:02 Rozmiar: 137.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-12-20 11:29:11
Czas publikacji: 2019-06-12 14:36:25
Data przeniesienia do archiwum : Brak