Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 11 kwietnia 2019 r., znak: OŚ.6220.3.7.2019, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-04-25 15:21:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 19 marca 2019 r., znak: OŚ.6220.3.4.2019, w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-03-19 11:34:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 20 lutego 2019 r., znak: OŚ6220.3.1.2019, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-02-20 12:02:57
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA o wydaniu w dniu 18 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RIOŚ.6220.11.7.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz infrastrukturą techniczną i komunikacją, planowanego do realizacji na działce nr 44/40, obręb Psary, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki

2019-02-18 13:24:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 30 stycznia 2019 r., znak: OŚ.6220.2.1.2019, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz infrastrukturą techniczną i komunikacją, planowanego do realizacji na działkach nr 25/2, 24/2, 23, 21, 22/1, 22/5, 22/4, 22/3, 20/1, 356/2, 4/2, 5, 6, 7, 10/1, 11/1, 11/2, 14, 15, obręb Wisznia Mała, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki.

2019-01-30 08:50:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 18 stycznia 2019 r., znak: RIOŚ.6220.5.15.2018 w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP kategorii III Wisznia Mała – zachód, stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”

2019-01-22 12:54:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 18 stycznia 2019 r., znak: RIOŚ.6220.8.10.2018 w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP kategorii II Wisznia Mała Wschód, stacji paliw i restauracji wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”

2019-01-22 12:52:17