Od osób prawnych 

 

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.


Ważne: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. Możliwe jest złożenie ich drogą elektroniczną, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę w tej sprawie.

Wzory informacji i deklaracji określają:

1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r. poz. 1105);

2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104);

3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r. poz. 1126)

 

DN_1 -deklaracja podatek od nieruchomości

DR_1 - deklaracja podatek rolny

DT_1 - podatek od środków transportu

ZDN_1, załączniki do deklaracji podatek od nieruchomości - dane o podmiotach wchodzących w skład opodatkowania

ZDN_2 - załączniki do deklaracji podatek od nieruchomości - dane o zwolnieniach

ZDR_1, - załączniki do deklaracji podatek rolny - dane o podmiotach wchodzących w skład opodatkowania

ZDR_2 - załączniki do deklaracji podatek rolny -dane o zwolnieniach

 

Załączniki

DT_1_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 72.85k Format: .pdf Pobierz

DN_1_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 372.93k Format: .pdf Pobierz

ZDN_1_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 42.17k Format: .pdf Pobierz

ZDN_2_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 41.98k Format: .pdf Pobierz

DR_1_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 68.64k Format: .pdf Pobierz

ZDR_1_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 39.41k Format: .pdf Pobierz

ZDR_2_2019.pdf

Data: 2019-08-30 11:22:57 Rozmiar: 38.14k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2019-08-30 11:22:36
Czas publikacji: 2019-09-02 15:22:57
Data przeniesienia do archiwum : Brak