Referat Ogólny i Spraw Społecznych 

 

 

Referat Ogólny i Spraw Społecznych

Marzena Kowalska - Stanowisko ds. administracyjno - biurowych
Tel.: 71 308-48-00
Pokój nr 10

Stefania Horyniecka - Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
Tel.: 71 308-48-00
Pokój nr 17

Anna Sobczyk - referent ds. obsługi biura rady gminy i archiwum zakładowego
Tel.: 71 308-48-68
Pokój nr 14a

Agnieszka Jeżewska - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-41
Pokój nr 8

Magdalena Szatkowska - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-42
Pokój nr 8

Paulina Wieczorkiewicz - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-43
Pokój nr 8

Mateusz Wawrzykowski - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-43
Pokój nr 8

 

 

Referat Remontowo – Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Joanna Kubacka - po kierownika referatu
Tel.: 71 308-48-20
e-mail: j.kubacka(a)wiszniamala.pl
Pokój nr 5

Michał Koziński - zastępca kierownika referatu
Tel.: 71 308-48-21
Pokój nr 5

Grzegorz Hupa - Stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych
Tel.: 71 308-48-36
Pokój nr 5

Anna Cieżak-Bałdyga - Stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej
Tel.: 71 308-48-22
Pokój nr 2

Agnieszka Dzierżek - Stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Tel.: 71 308-48-38
Pokój nr 2

Monika Krymuza - Stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Tel.: 71 308-48-23
Pokój nr 7

Marzena Tynecka - Stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej
Tel.: 71 308-48-24
Pokój nr 5

Marcin Buczak - Stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Tel.: 71 308-48-30
Pokój nr 1

Joanna Łopuszyńska-Kogut - Stanowisko ds. ochrony środowiska (gospodarki komunalnej)
Tel.: 71 308-48-31
Pokój nr 1

Aleksandra Mciejewska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Tel.: 71 308-48-32
Pokój nr 1

Rafał Jurneczko - Stanowisko ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Tel.: 71 308-48-37
Pokój nr 6

Agnieszka Kęska - Stanowisko ds. funduszy europejskich
Tel.: 71 308-48-37
Pokój nr 6

 

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Arkadiusz Drajczyk - Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
Tel.: 71 308-48-51
Pokój nr 12

Grzegorz Lisiecki - Stanowisko ds. geodezji
Tel.: 71 308-48-52
Pokój nr 11a

Aldona Nowak - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Tel.: 71 308-48-53
Pokój nr 11a

Anna Rabajczyk - Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
Tel.: 71 308-48-54
Pokój nr 12

 

Referat Finansowy

Teresa Czaniecka - Zastępca Skarbnika
Tel.: 71 308-48-61
Pokój nr 19

Elzbieta Baryś - Stanowisko ds. wymiaru podatków
Tel.: 71 308-48-62
e-mail: e.barys(a)wiszniamala.pl
Pokój nr 13

Alicja Kozal - Stanowisko ds. finansowych
Tel.: 71 308-48-64
Pokój nr 13

Teresa Kuczaj - Stanowisko ds. finansowych
Tel.: 71 308-48-65
Pokój nr 13

 

Alicja Wróblewska - Stanowisko do spraw finansowych
Tel.: 71 308-48-67
Pokój nr 13

Renata Łysakowska - Stanowisko ds. rozliczeń podatków
Tel.: 71 308-48-66
Pokój nr 14

Agnieszka Połozowska - Stanowisko ds. finansowych, kadr i płac
Tel.: 71 308-48-63
Pokój nr 14

Anna Klin - Stanowisko ds. finansowych i podatków od środków transportowych
Tel.: 71 308-48-69
Pokój nr 14

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2016-04-15 14:48:59
Czas publikacji: 2018-02-26 12:51:29
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01