Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej

2018-01-10 16:46:03
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wisznia Mała.

2018-01-09 10:28:26
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wisznia Mała

2018-01-05 13:19:17
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkół na terenie Gminy Wisznia Mała

2016-03-03 11:00:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krynicznie

2014-04-23 10:00:00
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach

2012-03-14 11:00:00
konkurs ogfert na realizację zadania„Wspieranie działalności klubów sportowych w upowszechnianiu kultury fizycznej i uprawianiu sportu wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała”

2011-08-30 10:00:00
Wójta Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania klubów sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

2010-08-03 10:00:00
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Wspieranie działalności klubów sportowych w upowszechnianiu kultury fizycznej i uprawianiu sportu wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2009-08-03 10:00:00
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLENIOWO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2008-11-19 11:00:00