Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wybory samorządowe 2006

2009-04-22 22:30:34
Obwieszczenie o wyznaczonej lokalizacji miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w miejscowościach Gminy Wisznia Mała w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

2009-03-17 11:00:00
WYNIKI II TURY WYBORÓW

2006-11-27 11:00:00
Wyniki

2006-11-13 11:00:00
Informacja PKW ZPOW-703-86/06 z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego

2006-09-27 10:00:00
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku

2006-09-18 10:00:00
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

2006-09-18 10:00:00
Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

2006-09-18 10:00:00
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2006-09-18 10:00:00