Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o szkoleniu OKW

2011-09-22 10:00:00
Informacja o szkoleniu OKW

2011-09-22 10:00:00
Informacja o I posiedzeniu OKW

2011-09-20 10:00:00
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

2011-09-16 10:00:00
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

2011-09-16 10:00:00
Wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców

2011-09-16 10:00:00
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

2011-09-16 10:00:00
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

2011-09-16 10:00:00
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W GMINIE WISZNIA MAŁA

2011-09-16 10:00:00
Informacja dotycząca powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wisznia Mała

2011-09-07 10:00:00