Eurowybory '14 

 

 

 Obwieszczenia o składach obwodowych komisji:

Dowozy do lokali wyborczych:

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych - Zarządzenie nr 66/2014.pdf

Informacja w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wisznia Mała dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. - *.pdf

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. - więcej;

Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - więcej;

Gminny wzór zgłoszenie członków komisji - *.doc - *.pdf

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - więcej;

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu - więcej;

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej - więcej;

Uprzejmie informuję, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej ukazały się wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-903-55/14 z 20 marca 2014 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych - więcej;

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - więcej;

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich - więcej;

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju - więcej;

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego - więcej;

 

Liczba odwiedzin : 698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-02-05 22:15:23
Czas publikacji: 2014-02-05 22:15:23
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01