UCHWAŁA Nr VI/XXV/222/12 

 

 

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała - POBIERZ

 

Liczba odwiedzin : 1260
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2015-11-16 14:20:19
Czas publikacji: 2016-09-29 11:54:09
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01