Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

2019-08-20 15:50:46
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała

2019-08-19 15:29:49
Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw w gminie Wisznia Mała

2019-08-19 15:18:17
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w miejscowości Szewce, gm. Wisznia Mała

2019-08-19 15:17:37
Przebudowa i remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-08-19 15:16:46
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-08-14 16:59:26
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-08-14 16:01:40
Budowa świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Strzeszów, gmina Wisznia Mała

2019-08-14 10:34:04
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-08-13 15:35:13
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gm. Wisznia Mała

2019-08-13 15:29:49