Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach, gm. Wisznia Mała

2018-04-12 14:22:34
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku świetlicy w Krynicznie, gmina Wisznia Mała

2018-04-10 16:00:41
Organizacja i prowadzenie zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Wisznia Mała

2018-04-06 15:00:30
Budowa drogi rowerowej relacji Wisznia Mała – Strzeszów, gmina Wisznia Mała

2018-03-21 09:54:17
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

2018-03-14 17:06:10
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach, gm. Wisznia Mała

2018-03-06 15:42:07
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach, gm. Wisznia Mała

2018-02-15 13:16:22
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wisznia Mała

2018-02-07 12:48:15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań „Zamkniecie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach przedsięwzięcia pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji

2018-02-02 13:31:49
Plan Zamówień Publicznych

2018-01-30 15:59:13