Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1367D – ul. Strzeszowskiej na działki nr ewid. 180/2, 180/15 obręb Szewce, gm. Wisznia Mała

2018-03-16 15:04:56
Prowadzenie zajęć tanecznych dla przedszkolaków w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej

2018-03-13 14:40:55
Organizacja i prowadzenie zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień, socjoterapii i terapii pedagogicznej w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Wisznia Mała

2018-02-26 14:37:12
(GOPS) Przewóz uczestników zajęć Klubu „Senior+” w Ligocie Pięknej

2018-02-23 14:50:36
Organizacja wycieczek dla dzieci przedszkolnych z ZSP Wisznia Mała

2018-02-23 12:12:10
Dostawa i montaż informacji ulicznej w Mienicach, gm. Wisznia Mała

2018-02-14 14:30:34
Założenie ewidencji dróg i mostów Gminy Wisznia Mała

2018-02-14 14:29:49
Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

2018-02-09 11:51:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa budynku gospodarczo-integracyjnego w Pierwoszowie”

2018-02-07 14:00:37
Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

2018-01-31 16:40:54