Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w gminie Wisznia Mała”

2018-08-14 14:43:11
Wykonanie, dostawa i montaż budynku gospodarczego (garażu blaszanego)

2018-08-10 13:42:21
Utwardzenie terenu przy świetlicy w Malinie – plac z szachownicą

2018-08-10 12:20:06
Wykonanie projektu przebudowy drogi – ul. Prostej w Ligocie Pięknej

2018-08-10 12:19:23
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wiszni Małej”

2018-08-10 12:18:47
Budowa drogi rowerowej relacji Wisznia Mała – Strzeszów, gmina Wisznia Mała – Etap II

2018-08-08 10:08:39
Wykonanie, dostawa i montaż 3 szt. wiat przystankowych

2018-08-03 11:12:10
(SAPO) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz środków eksploatacyjnych do pojazdów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-01 15:04:29
Wykonanie, dostawa i montaż wiaty w miejscowości Ozorowice

2018-07-31 14:38:27
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy w m. Malin, gm. Wisznia Mała ”

2018-07-26 17:15:20