Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w technologii modułowej budynku gospodarczo-spotkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Psary na dz. nr 295, gm. Wisznia Mała

2013-10-03 10:00:00
Zapytanie ofertowe na dostawę opału na sezon grzewczy 2013-2014 do Gminy Wisznia Mała

2013-09-18 10:00:00
Wykonanie dwóch projektów instalacji zbiornikowej na dostawę gazu płynnego wraz z instalacją wewnętrzną dla budynków będących własnością Gminy Wisznia Mała

2013-07-03 10:00:00
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała"

2013-05-15 10:00:00
Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej

2013-02-22 11:00:00
Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach, Gmina Wisznia Mała"

2013-02-20 11:00:00
Konserwacja, naprawy bieżące instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych własnych gminy na terenie gminy Wisznia Mała

2013-01-10 11:00:00
Wycena nieruchomości oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wisznia Mała przeznaczonych do wniesienia aportem do spółki komunalnej

2013-01-08 11:00:00