Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
MPZP SZYMANÓW AG - obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

2019-03-20 09:47:11
MPZP LIGOTA PIĘKNA C -obwieszczenie o wyłozeniu planu do publicznego wglądu

2019-01-24 07:56:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice, o nazwie MPZP MIENICE AG

2018-10-18 15:41:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół, o nazwie MPZP WYSOKI KOŚCIÓŁ - B

2018-09-11 08:10:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o ponownym wyłożeniu projektu MPZP PSARY PÓŁNOC - sprostowanie

2018-06-19 14:28:58
Obwieszczenie Wójta Gminy wisznia Mała o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC

2018-05-17 10:14:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki, o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II

2018-04-26 15:56:20
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Szewce, o nazwie MPZP SZEWCE II

2018-04-19 15:37:14
OBWIESZCZENIE o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ oraz o zmianie miejsca i terminu dyskusji publicznej oraz terminu składania wniosków i uwag

2018-01-15 13:02:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV.

2018-01-09 09:16:54