Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała dla terenów położonych w obrębach Szymanów oraz Mienice - STUDIUM SZYMANÓW AG - MIENICE AG, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-12-05 08:34:35
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała dla działek nr 454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów - STRZESZÓW CENTRUM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin: od  01.12.2017r. do 26.01.2018r.

2017-11-28 12:26:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Mienice - STUDIUM MIENICE AG.

Termin: od  28.11.2017r. do 31.12.2017r.

2017-11-28 12:21:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Szymanów - STUDIUM SZYMANÓW AG.

Termin: od  21.11.2017r. do 22.12.2017r.

2017-11-28 12:21:22