Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz Uchwale Nr VI/IV/30/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projektGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

2016-11-25 15:15:43
WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 i § 2 ust. 3 pkt 6 w związku § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projektbudżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.

2016-11-15 14:40:56
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz Uchwale Nr VI/IV/30/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

2016-11-08 14:38:03