Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ w m. STRZESZÓW [dz. 29, 40, 41, 476/2, 444/1, 444/2, 479/1, 479/2, 476/1]_CP.1.14.2019

2019-08-01 11:23:47
zarz. 123/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. - dzierżawa t.bezprzetargowy - część dz. 301, Strzeszów

2019-07-18 10:50:47
NABYCIE dz. 68, obręb WISZNIA MAŁA

2019-07-04 11:38:48
109/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. - wykaz dzierżawa t.bezprzetargowy - część dz. 301, Strzeszów

2019-06-24 11:50:44
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 15/2012/p z dnia 27 czerwca 2012 r., udzielonej przez Ministra Środowiska na rzecz spółki Amarante Investments Sp. z o. o., zmienionej decyzją Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2015 r, na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych w rejonie Wrocław-Długołęka, położonego na terenie miasta na prawach powiatu Wrocław, gmin: Czernica, Długołęka w powiecie Wrocławskim, gminy Wisznia Maław powiecie trzebnickim, w województwie dolnośląskim.

2019-06-13 14:48:50
zarz. 106/2019 z dnia 12.06.2019 r. - lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Wisznia Mała.

2019-06-13 13:31:28
Zarządzenie 97/2019 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 5 czerwca 2019 r.

2019-06-05 11:10:24
Zarządzenie 86/2019 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie nabyciado gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie Rogoż

2019-05-23 14:59:43
Zarządzenie 85/2019 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie nabyciado gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w obrębie Psary

2019-05-23 14:57:29
Ogłoszenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, dotyczące planowanego w dniu 20.05.2019 r. zabiegu agrolotniczego w celu ochrony lasu przed chrabąszczami w obszarze pomiędzy miejscowościami: Wisznia Mała, Pierwoszów, Siedlec, Malin oraz Ligota Piękna i związanego nim zakazu wstępu na czas oprysku do kompleksu leśnego objętego zabiegiem

2019-05-17 08:31:32
zarz. 72/2019 z dnia 29.04.2019 r. - zakończenie sezonu grzewczego 2018/2019

2019-04-29 10:04:15
Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego

2019-04-26 09:56:57
Obwieszczenie Ministra Środowiska o zakończeniu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji nr 15/2012/p z dnia 27 czerwca 2012 r., udzielonej przez Ministra Środowiska na rzecz spółki Amarante Investments Sp. z o. o., zmienionej decyzją Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2015 r., na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych w rejonie Wrocław-Długołęka, położonego na terenie miasta na prawach powiatu Wrocław, gmin: Czernica i Długołęka w powiecie wrocławskim, gminy Wisznia Mała w powiecie trzebnickim, w województwie dolnośląskim

2019-03-29 13:00:35
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

2019-03-20 08:15:33
Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2019 r.

2019-03-12 12:12:33
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych

2019-02-27 15:26:07
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

2019-02-04 11:36:21
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30tys. pociągów rocznie”

2019-01-31 11:31:07
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2019 r. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji nr 15/2012/p z dnia 27 czerwca 2012 r. na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych w rejonie Wrocław – Długołęka

2019-01-31 11:29:48
Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

2018-12-28 13:52:35
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2018-12-14 09:05:23
INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KOZ, ŚWIŃ ORAZ INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH NA TEMAT PRYSZCZYCY

2018-12-07 12:23:17
Zarządzenie nr 206_2018

2018-12-05 14:14:32
Zarządzenie nr 205_2018

2018-12-05 14:13:59
Zarządzenie nr 201_18 w sprawie nabycia do gminnego zasobu dz. nr 93/4 położonej we wsi Ligota Piękna

2018-11-28 11:44:11
Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2018 r.

2018-10-25 13:35:34
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu (kaczek rasy PEKIN) o maksymalnej liczbie stanowisk wynoszącej 70000 szt., zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Wiszni Małej

2018-10-24 13:19:22
Zarządzenie nr 173/2018 z dnia 12 października 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. badania satysfakcji klientów i pracowników Urzędu Gminy Wisznia Mała

2018-10-12 08:56:38
Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2018/2019 dla budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Wisznia Mała - zarz. 167/2018 z dnia 28 września 2018 r.

2018-09-28 11:57:01
Uwagi Wójta Gminy Wisznia Mała do "Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu w Wiszni Małej, gmina Wisznia Mała". Nr sprawy DOW-S-VI.7222.1.2017.AC

2018-09-06 11:16:21
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów DN400 i DN300 do rowu zlokalizowanego na działce nr 526/4 obręb Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej relacji Wisznia Mała- Strzeszów, gm. Wisznia Mała"

2018-08-30 13:51:53
Informacja o konsultacjach społecznych projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie” wykonywany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2018-08-30 08:10:18
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.

2018-07-24 13:56:29
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

2018-07-19 10:02:38
Informacja Dyrektora Zarządu zlewni we Wrocławiu w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu ( dz. 222 obręb Pierwoszów) oraz odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu dzi. 108/3 do rowu w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa budynku gospodarczo-integracyjnego w Pierwoszowie

2018-07-18 13:12:46
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV CZARNA-PASIKUROWICE_IF-PP.747.7.2018.AK z dn. 04.07.2018

2018-07-12 09:14:33
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV CZARNA-PASIKUROWICE_IF-PP.747.6.2018.AK z dn. 04.07.2018

2018-07-12 09:09:08
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie drogi ekspresowej S5_DLI.2.6621.19.2016.AN.33

2018-07-05 09:17:45
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice

2018-06-11 14:17:31
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wisznia Mała

2018-06-08 14:33:56