Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2018-12-14 09:05:23
INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KOZ, ŚWIŃ ORAZ INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH NA TEMAT PRYSZCZYCY

2018-12-07 12:23:17
Zarządzenie nr 206_2018

2018-12-05 14:14:32
Zarządzenie nr 205_2018

2018-12-05 14:13:59
Zarządzenie nr 201_18 w sprawie nabycia do gminnego zasobu dz. nr 93/4 położonej we wsi Ligota Piękna

2018-11-28 11:44:11
Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2018 r.

2018-10-25 13:35:34
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu (kaczek rasy PEKIN) o maksymalnej liczbie stanowisk wynoszącej 70000 szt., zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Wiszni Małej

2018-10-24 13:19:22
Zarządzenie nr 173/2018 z dnia 12 października 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. badania satysfakcji klientów i pracowników Urzędu Gminy Wisznia Mała

2018-10-12 08:56:38
Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2018/2019 dla budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Wisznia Mała - zarz. 167/2018 z dnia 28 września 2018 r.

2018-09-28 11:57:01
Uwagi Wójta Gminy Wisznia Mała do "Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu w Wiszni Małej, gmina Wisznia Mała". Nr sprawy DOW-S-VI.7222.1.2017.AC

2018-09-06 11:16:21