Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.

2018-07-24 13:56:29
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

2018-07-19 10:02:38
Informacja Dyrektora Zarządu zlewni we Wrocławiu w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu ( dz. 222 obręb Pierwoszów) oraz odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu dzi. 108/3 do rowu w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa budynku gospodarczo-integracyjnego w Pierwoszowie

2018-07-18 13:12:46
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV CZARNA-PASIKUROWICE_IF-PP.747.7.2018.AK z dn. 04.07.2018

2018-07-12 09:14:33
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV CZARNA-PASIKUROWICE_IF-PP.747.6.2018.AK z dn. 04.07.2018

2018-07-12 09:09:08
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie drogi ekspresowej S5_DLI.2.6621.19.2016.AN.33

2018-07-05 09:17:45
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice

2018-06-11 14:17:31
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wisznia Mała

2018-06-08 14:33:56
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr I-Pe-19/18 z dnia 28.05.2018r. w sprawie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna-Pasiukurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasiukurowice".

2018-06-07 15:44:31
Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. - Zakończenie sezonu grzewczego

2018-04-30 10:07:42