Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów DN400 i DN300 do rowu zlokalizowanego na działce nr 526/4 obręb Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej relacji Wisznia Mała- Strzeszów, gm. Wisznia Mała"

2018-08-30 13:51:53
Informacja o konsultacjach społecznych projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie” wykonywany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2018-08-30 08:10:18
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.

2018-07-24 13:56:29
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

2018-07-19 10:02:38
Informacja Dyrektora Zarządu zlewni we Wrocławiu w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu ( dz. 222 obręb Pierwoszów) oraz odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu dzi. 108/3 do rowu w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa budynku gospodarczo-integracyjnego w Pierwoszowie

2018-07-18 13:12:46
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV CZARNA-PASIKUROWICE_IF-PP.747.7.2018.AK z dn. 04.07.2018

2018-07-12 09:14:33
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV CZARNA-PASIKUROWICE_IF-PP.747.6.2018.AK z dn. 04.07.2018

2018-07-12 09:09:08
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie drogi ekspresowej S5_DLI.2.6621.19.2016.AN.33

2018-07-05 09:17:45
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice

2018-06-11 14:17:31
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wisznia Mała

2018-06-08 14:33:56