Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) - informacje dla hodowców trzody chlewnej dotyczące zasad bioasekuracji

2018-03-26 13:43:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV Czarna - Pasikurowice"

2018-03-21 11:22:57
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Volkswagen T4, stanowiącego mienie Gminy Wisznia Mała

2018-03-19 13:39:05
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającyej pozwolenia na przebudowę drogi - al. Brzozowa w m. Ligota Piękna

2018-03-14 15:54:18
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającyej pozwolenia na przebudowę drogi - al. Sosnowa w m. Ligota Piękna

2018-03-14 15:51:25
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w Krynicznie

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w Krynicznie w tym: kaplica, mała architektura, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, elektryczna, teletechniczna)na działkach nr ewid.: 31/8, 32/10, 203/2, 28/2, 182 AM-1 obręb Kryniczno

2018-03-07 15:28:36
Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400KV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie

2018-03-07 14:35:42
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany przebudowy drogi ul. Bocianiej w m. Malin

2018-03-02 12:49:16
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany przebudowy drogi ul. Stawowej w Wiszni Małej

2018-03-02 12:46:12
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego dot. zamierzenia budowlanego na terenie dz. 31/8, 32/10, 203/2, 28/2, 182, obręb Kryniczno

2018-02-19 09:13:41