Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr I-Pe-19/18 z dnia 28.05.2018r. w sprawie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna-Pasiukurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasiukurowice".

2018-06-07 15:44:31
Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. - Zakończenie sezonu grzewczego

2018-04-30 10:07:42
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. wydania decyzji nr: DLI.1.6621.19.2016.AN.27 z dnia 23 lutego 2018 r.

2018-04-18 13:29:12
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) - informacje dla hodowców trzody chlewnej dotyczące zasad bioasekuracji

2018-03-26 13:43:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV Czarna - Pasikurowice"

2018-03-21 11:22:57
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Volkswagen T4, stanowiącego mienie Gminy Wisznia Mała

2018-03-19 13:39:05
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającyej pozwolenia na przebudowę drogi - al. Brzozowa w m. Ligota Piękna

2018-03-14 15:54:18
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającyej pozwolenia na przebudowę drogi - al. Sosnowa w m. Ligota Piękna

2018-03-14 15:51:25
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w Krynicznie

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w Krynicznie w tym: kaplica, mała architektura, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, elektryczna, teletechniczna)na działkach nr ewid.: 31/8, 32/10, 203/2, 28/2, 182 AM-1 obręb Kryniczno

2018-03-07 15:28:36
Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400KV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie

2018-03-07 14:35:42