Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyznaczonej lokalizacji miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w miejscowościach Gminy Wisznia Mała w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

2009-03-17 11:00:00
Sprzedaż drewna Piotrkowiczki

2009-04-17 10:00:00
Sprzedaż drewna Ligota Piękna

2009-04-17 10:00:00
INFORMACJA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY WISZNIA MAŁA - WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA

2009-06-16 10:00:00
Informacja Starosty Trzebnickiego o rozpoczęciu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Wisznia Mała

2009-07-09 10:00:00
Informacja Starosty Trzebnickiego

2009-10-14 10:00:00
Zawiadomienie Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała

2009-11-10 11:00:00
Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w tym z obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia Mała

2010-01-11 12:03:49
Komunikat dot. oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

2010-03-31 10:00:00
Zawiadomienie o uwagach do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2010-04-16 10:00:00