Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wisznia Mała.

2018-01-09 10:28:26
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wisznia Mała

2018-02-23 14:49:34
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wisznia Mała

2018-02-01 20:39:09
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z Gminy Wisznia Mała w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

2018-05-11 08:23:21
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Wspieranie działalności klubów sportowych w upowszechnianiu kultury fizycznej i uprawianiu sportu wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2009-08-03 10:00:00
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLENIOWO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2008-11-19 11:00:00
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza konkurs ofert na realizację w latach: 2018-2020 programu polityki zdrowotnej dla Gminy Wisznia Mała o nazwie: Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) - „Grypa 60+”

2018-06-14 13:24:20
Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza konkursu ofert na realizację w latach: 2018-2020 programu polityki zdrowotnej dla Gminy Wisznia Mała o nazwie: Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w populacji dziewcząt w wieku 13 lat, zamieszkałych i uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała

2018-03-12 12:06:34
Wójta Gminy Wisznia Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania klubów sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

2010-08-03 10:00:00
Ponowny konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej

2018-01-26 10:30:52