Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

2019-04-30 15:44:02
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-04-01 15:36:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-03-27 15:46:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku

2019-03-27 15:44:36
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-02-28 14:35:22
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie ​zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku​​

2019-02-26 12:05:08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców gminy Wisznia Mała

2019-02-06 13:09:03
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2019-01-25 13:56:17
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców gminy Wisznia Mała

2019-01-04 12:57:54
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-01-04 11:57:16
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2018-12-17 15:18:03
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-10-16 14:24:20
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-10-05 13:30:14
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-08-30 11:56:21
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-07-18 14:17:37
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-06-12 11:27:57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-05-07 11:56:27
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

2018-05-07 11:44:58
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2018 roku

2018-04-12 14:01:06
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2018-03-19 20:57:56
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2018 roku

2018-03-15 16:44:37
Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2018 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2018-03-08 13:18:42
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2018-02-13 13:32:24
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2018 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2018-02-07 16:01:23
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2018-01-15 14:54:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2017-11-22 11:27:54
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

2017-11-14 21:34:29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej ofert w trybie art. 19a

2017-10-12 15:28:12
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2017-08-24 14:44:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2017-04-28 12:42:43
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

2017-04-28 10:01:03
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2017 roku

2017-04-06 14:54:40
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2017 roku

2017-03-09 13:57:10
Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku

Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2017-01-16 14:33:43
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała.

2017-01-13 14:32:18
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2017-01-09 14:31:13
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZGŁOSZONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH/POWIERZANYCH PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA W ROKU 2017 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZGŁOSZONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH/POWIERZANYCH PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA W ROKU 2017 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2017 ROKU DLA DZIECI SZKOLNYCH, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2017-01-05 14:29:10
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

2016-11-30 14:06:38
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-05-23 10:00:00
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok

2016-05-11 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-05-09 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-02-17 11:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wisznia Mała w zakresie organizacji zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Wisznia Mała w 2016 rok

2016-02-15 11:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2016 roku

2016-02-09 11:00:00
Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Wisznia Mała w zakresie wsparcia finansowego klubów sportowych

2016-02-04 11:00:00
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych/powierzanych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2016

2016-01-26 11:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej przez Stowarzyszenie PROFI FOOTBALL ACADEMY MOSKAL & ROSIŃSKI

2015-10-16 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka

2015-10-12 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez – Związek Strzelecki „Strzelec”

2015-05-26 10:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wisznia Mała w zakresie organizacji zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Wisznia Mała w 2015 rok

2015-05-14 10:00:00