Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2018 roku

2018-03-15 16:44:37
Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2018 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2018-03-08 13:18:42
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2018-02-13 13:32:24
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2018 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2018-02-07 16:01:23
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2018-01-15 14:54:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2017-11-22 11:27:54
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

2017-11-14 21:34:29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej ofert w trybie art. 19a

2017-10-12 15:28:12
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2017-08-24 14:44:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2017-04-28 12:42:43