Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku

Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała

2017-01-16 14:33:43
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała.

2017-01-13 14:32:18
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych

2017-01-09 14:31:13
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZGŁOSZONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH/POWIERZANYCH PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA W ROKU 2017 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZGŁOSZONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH/POWIERZANYCH PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA W ROKU 2017 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2017 ROKU DLA DZIECI SZKOLNYCH, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2017-01-05 14:29:10
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

2016-11-30 14:06:38
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-05-23 10:00:00
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok

2016-05-11 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-05-09 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-02-17 11:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wisznia Mała w zakresie organizacji zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Wisznia Mała w 2016 rok

2016-02-15 11:00:00