Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZGŁOSZONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH/POWIERZANYCH PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA W ROKU 2017 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT ZGŁOSZONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH/POWIERZANYCH PRZEZ GMINĘ WISZNIA MAŁA W ROKU 2017 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2017 ROKU DLA DZIECI SZKOLNYCH, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2017-01-05 14:29:10
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

2016-11-30 14:06:38
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-05-23 10:00:00
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok

2016-05-11 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-05-09 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2016-02-17 11:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wisznia Mała w zakresie organizacji zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Wisznia Mała w 2016 rok

2016-02-15 11:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2016 roku

2016-02-09 11:00:00
Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Wisznia Mała w zakresie wsparcia finansowego klubów sportowych

2016-02-04 11:00:00
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych/powierzanych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2016

2016-01-26 11:00:00