Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

2011-11-14 11:00:00
Szkolenie - Rachunkowość organizacji pozarządowych

2011-11-17 11:00:00
Ogłoszenie -aktualizacja bazy danych nt. organizacji

2011-11-29 11:00:00
Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Wisznia Mała

2012-02-29 11:00:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wisznia Mała

2012-04-11 10:00:00
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych

2012-04-11 10:00:00
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia

2012-04-27 10:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w

2012-04-27 10:00:00
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

2012-10-29 11:00:00
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Stowarzyszenie LZS "GROM" LIGOTA PIĘKNA

2012-11-19 11:00:00