Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa ław i stołów na teren Gminy Wisznia Mała

2019-07-12 12:41:15
Dostawa ław i stołów na teren Gminy Wisznia Mała

2019-07-12 10:12:27
Wykonanie audytu efektywności energetycznej i ekologicznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała oraz wdrożenie systemu geoinformatycznego

2019-06-26 11:25:46
Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowiczkach

2019-06-21 10:21:40
Dostawa betonowych koszy na Śmieci do Gminy Wisznia Mała

2019-06-11 14:39:41
Organizacja i prowadzenie zajęć wakacyjnych o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Wisznia Mała

2019-06-06 10:29:30
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma szczelnymi zbiornikami, zlokalizowanymi na działce nr 180/2 w miejscowości Szewce

2019-06-06 10:27:39
Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w SP Kryniczno w ramach projektu pn. Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała

2019-05-14 14:24:42
Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wisznia Mała w perspektywie do 2031 r.

2019-04-19 13:24:51
Szkolenie nauczycieli w projekcie pn. Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała

2019-04-18 14:54:04