Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295, obręb Psary

2017-07-12 15:11:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego w Machnicach (dz. 29/2, 73, 74/1)

2017-07-07 10:17:34
Obwieszczenie o wydaniu przez Lasy Państwowe i RZGW postanowień w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-07-03 14:51:44
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wisznia Mała postanowienia nr 1 w postępowaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-06-29 10:46:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-06-29 10:43:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka gazociągu - odgałęzienie Psary-Cholewkarska

2017-06-14 08:09:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295 w Psarach

2017-06-09 10:00:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla działek nr 454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów.

2017-05-20 08:15:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP MIENICE CENTRUM

2017-05-04 14:16:43
Obwieszczenie o wydaniu przez DZMiUW postanowienia w postępowaniu dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Psary (dz. 240, 241)

2017-02-22 08:29:00