Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągu w m. Strzeszów (dz. 59, 29)

2016-09-23 10:51:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Strzeszów

2016-09-20 11:06:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Pierwoszów

2016-09-20 11:05:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Strzeszów (dz. 101, 119, 113)

2016-09-20 11:04:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Psary (dz. 383/5, 527/5)

2016-09-20 10:58:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci energetycznej zasilającej teren rekreacyjny w m. Strzeszów

2016-09-13 11:19:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy sieci wodociągowej w m. Strzeszów

2016-09-07 11:32:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy sieci wodociągowej w m. Machnice

2016-08-30 11:47:25
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW postanowienia w postępowaniu dot. oczyszczalni ścieków w m. Strzeszów

2016-08-22 10:00:00
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji uchylającej decyzję dot. pozwolenia na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy-odc. Kotowice - Paniowice, gm. Oborniki Śl."

2016-08-22 10:00:00