Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego dot. inwestycji obejmującej budowę przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67, obręb Psary

2016-02-26 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego postanowienia w postępowaniu dot. budowy wodociągu w m. Strzeszów (dz. 59, 29)

2016-10-28 09:53:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody m. Psary

2016-08-22 10:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Mienice (dz. 40, 479/1)

2016-06-06 10:00:00
Zarządzenie Wójta Gminy Wisznia Mała nr 163/2016

2016-12-19 09:38:49
Zarządzenia Wójta Gminy Wisznia Mała nr 166/2016

2016-12-20 09:37:47
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego dot. wydanego pozwolenia na budowę tranzytowej sieci wodociągowej.

2016-11-21 15:15:09
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego dot. inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2016-02-26 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu przez WGWM postanowienia w postępowaniu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Psary

2016-07-04 10:00:00
Obwieszczenie o wydaniu przez WGWM postanowienia nr 4 w postępowaniu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Psary

2016-07-19 10:00:00