Obwieszczenie o wyznaczonej lokalizacji miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w miejscowościach Gminy Wisznia Mała w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wisznia Mała
z dnia 17 marca 2009r.

o wyznaczonej lokalizacji miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w miejscowościach Gminy Wisznia Mała w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. z 2004r. nr 25 poz.219 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała informuje o wyznaczonej lokalizacji miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Nazwa sołectwa

Lokalizacja wyznaczonego miejsca

Wisznia Mała

Wiaty przystankowe przy ul. Wrocławskiej – 3 szt

Wiata przystankowa przy ul. Strzeszowskiej

Machnice

Wiaty przystankowe przy drodze krajowej nr 5 – 2 szt

Pierwoszów

Wiata przystankowa przy ul. Wrocławskiej

Wysoki Kościół

Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 5

Piotrkowiczki

Wiata przystankowa przy ul. Głównej

Mienice

Wiata przystankowa

Strzeszów

Wiaty przystankowe przy ul. Lipowej - 2 szt

Ozorowice

Wiata przystankowa przy ul. Pęgowskiej

Szewce

Wiata przystankowa przy ul. Wrocławskiej

Wiata przystankowa przy ul. Strzeszowskiej

Ligota Piękna

Wiaty przystankowe przy drodze krajowej nr 5– 2 szt

Malin

Wiata przystankowa przy ul. Głównej

Rogoż

Wiata przystankowa przy ul. Wierzbowej

Kryniczno

Wiaty przystankowe przy ul. Trzebnickiej – 2 szt

Psary

Wiata przystankowa przy ul. Głównej

Szymanów

Wiata przystankowa przy ul. Lotniczej

Słup ogłoszeniowy przy ul. Mostowej

Krzyżanowice

Wiata przystankowa przy ul. Głównej

Pouczenie:

„Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.” - art. 90 ust 5 . ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

„Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.”  - art. 90 ust 7 . ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt Gminy 

Stanisław Moik

 

 

Liczba odwiedzin : 455
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2009-03-17 11:00:00
Czas publikacji: 2009-03-17 11:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak