Obwieszczenie - o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 27 marca 2009r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust 1. ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. nr 25 poz. 219 ze zm), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania, miejscowości

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Numer okręgu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

1

Mienice, Machnice. Piotrkowiczki. Pierwoszów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1.

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

12

2

Krzyżanowice, Psary, Szymanów

Szkoła Podstawowa w Psarach, ul. Główna 40.

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

12

3

Ozorowice, Strzeszów, Szewce

Szkoła Podstawowa w Strzeszowie, ul. Lipowa 35

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

12

4

Ligota Piękna, Kryniczno i przysiółek Raków, Malin, Rogoż

Zespół Szkół w Krynicznie, ul Szkolna 6.

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

12

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r.  między godziną 8:00 a 22:00.

Wójt Gminy

Stanisław Moik

 

Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2009-03-27 11:00:00
Czas publikacji: 2009-03-27 11:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak