Sesja Rady Gminy z dnia 19.04.2017 

 

 

UCHWAŁA NR VII/XXX/230/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
      z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za rok 2016

UCHWAŁA NR VII/XXX/231/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
     Z dnia 19 kwietnia 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mala za 2016 rok.

UCHWAŁA NR VII/XXX/232/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
     Z dnia 19 kwietnia 2017 r.
W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

UCHWAŁA NR VII/XXX/233/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
      Z dnia 19 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmiany uchwały Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała  na 2017-2027.

UCHWAŁA NR VII/XXX/234/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
      Z dnia 19 kwietnia
W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR VII/XXX/235/17
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
    Z dnia 19 kwietnia
W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gmina Wisznia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

 

Załączniki

VII.XXX.230.17.pdf

Data: 2017-04-25 14:17:17 Rozmiar: 106.19k Format: .pdf Pobierz

VII.XXX.231.17.pdf

Data: 2017-04-25 14:17:17 Rozmiar: 33.93k Format: .pdf Pobierz

VII.XXX.232.17.pdf

Data: 2017-04-25 14:17:17 Rozmiar: 39.86k Format: .pdf Pobierz

VII.XXX.233.17.pdf

Data: 2017-04-25 14:17:17 Rozmiar: 2.36M Format: .pdf Pobierz

VII.XXX.234.17.pdf

Data: 2017-04-25 14:17:17 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

VII.XXX.235.17.pdf

Data: 2017-04-25 14:17:17 Rozmiar: 402.6k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-04-25 14:12:14
Czas publikacji: 2017-04-25 14:17:49
Data przeniesienia do archiwum : Brak