Sesja Rady Gminy z dnia 28.06.2017 

 

 

  • VII/XXXII/248/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/XXVI/207/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na rok 2017-2027
  • VII/XXXII/249/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/XXVI/ 208/16 Rady Gminy Wisznia Mała na rok 2017
  • VII/XXXII/250/17 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy wisznia Mała na lata 2017-2022.
  • VII/XXXII/251/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XVIII/159/12 z dnia 23 maja 2012 r. dotyczącej ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
  • VII/XXXII/252/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Szymanów, o nazwie STUDIUM SZYMANÓW AG.
  • VII/XXXII/253/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szymanów  o nazwie MPZP SZYMANÓW AG.
 

Załączniki

VII.XXXII.249.17.pdf

Data: 2017-07-04 12:53:18 Rozmiar: 1.38M Format: .pdf Pobierz

VII.XXXII.248.17.pdf

Data: 2017-07-04 12:53:18 Rozmiar: 2.34M Format: .pdf Pobierz

VII.XXXII.250.17.pdf

Data: 2017-07-04 12:53:18 Rozmiar: 33.51k Format: .pdf Pobierz

VII.XXXII.251.17.pdf

Data: 2017-07-04 12:53:18 Rozmiar: 189.82k Format: .pdf Pobierz

VII.XXXII.252.17.pdf

Data: 2017-07-04 12:53:18 Rozmiar: 162.96k Format: .pdf Pobierz

VII.XXXII.253.17.pdf

Data: 2017-07-04 12:53:18 Rozmiar: 152.88k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2017-07-04 12:52:48
Czas publikacji: 2017-07-04 12:52:48
Data przeniesienia do archiwum : Brak