Sesja Rady Gminy z dnia 30.08.2017 

 

 

  1. Uchwała Nr VII/XXXIII/254/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała dotyczącej ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
  2. Uchwała Nr VII/XXXIII/255/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XXVI/207/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017-2027.
  3. Uchwała Nr VII/XXXIII/256/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/XXVI/208/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.
  4. Uchwała  Nr VII/XXXIII/257/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Wiszni Małej wkładu niepieniężnego (aportu).
  5. Uchwała Nr VII/XXXIII/258/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  6. Uchwała Nr VII/XXXIII/259/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Mienice.
 

Załączniki

Uchwała Nr VII.XXXIII.254.17.pdf

Data: 2017-09-07 10:08:59 Rozmiar: 77.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VII.XXXIII.255.17.pdf

Data: 2017-09-07 10:08:59 Rozmiar: 2.49M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VII.XXXIII.256.17.pdf

Data: 2017-09-07 10:08:59 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VII.XXXIII.257.17.pdf

Data: 2017-09-07 10:08:59 Rozmiar: 210.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VII.XXXIII.258.17.pdf

Data: 2017-09-07 10:08:59 Rozmiar: 81.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VII.XXXIII.259.17.pdf

Data: 2017-09-07 10:08:59 Rozmiar: 153.57k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 523
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-09-07 10:07:21
Czas publikacji: 2017-09-07 10:07:21
Data przeniesienia do archiwum : Brak