Sesja Rady Gminy z dnia 25.10.2017 

 

 

 • VII/XXXV/268/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiszni  Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małego Księcia wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiszni Małej.
 • VII/XXXV/269/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szewcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szewcach.
 • VII/XXXV/270/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Psarach.
 • VII/XXXV/271/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krynicznie w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej i dotychczasowe Gimnazjum- w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie.
 • VII/XXXV/272/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.
 • VII/XXXV/273/17 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • VII/XXXV/274/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • VII/XXXV/275/17 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.w Wiszni Małej na lata 2017-2021.
 • VII/XXXV/276/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017-2027.
 • VII/XXXV/277/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.
 • VII/XXXV/278/17 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
 • VII/XXXV/279/17 Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego na 2018 rok.
 • VII/XXXV/280/17 Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.
 • VII/XXXV/281/17 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
 • VII/XXXV/282/17 Uchwała zmieniająca w sprawie rocznego planu pracy Rady Gmina Wisznia Mała na 2017 rok.
 

Załączniki

VII_XXXV_272_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 77.45k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_273_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 71.6k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_271_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 56.95k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_270_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 51.51k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_268_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 58.81k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_269_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 56.31k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_274_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 91.99k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_275_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_280_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 214.72k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_281_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 50.84k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_279_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 40.57k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_278_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 126.78k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_276_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 2.6M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_277_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXV_282_17.pdf

Data: 2017-10-30 14:07:08 Rozmiar: 229.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2017-10-30 14:06:14
Czas publikacji: 2017-10-30 14:06:14
Data przeniesienia do archiwum : Brak