Sesja Rady Gminy z dnia 28.11.2017 

 

 

1. Uchwała nr VII/XXXVI/283/17 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała.
2. Uchwała nr VII/XXXVI/284/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie " Senior+" w Ligocie Pięknej.
3. Uchwała  nr VII/XXXVI/285/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
4. Uchwała nr VII/XXXVI/286/17 w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań własnych Gmina Wisznia Mała z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Wiszni Małej.
5. Uchwała nr VII/XXXVI/287/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2017-2027.
6. Uchwała nr VII/XXXVI/288/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.
7. Uchwała nr VII/XXXVI/289/17 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
8. Uchwała nr VII/XXXVI/290/17 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat.
9. uchwała nr VII/XXXVI/291/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Pierwoszów, o nazwie MPZP PIERWOSZÓW- MIŁOCIN.
10. Uchwała nr VII/XXXVI/292/17 w sprawie nadania nazw nowo wybudowanym rondom zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 5, w obrębie " Węzła Kryniczno".
11. Uchwała nr VII/XXXVI/293/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
12. Uchwała nr VII/XXXVI/294/17 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24.10.2017 r. Pana W.K. na działalność Wójta Gminy Wisznia Mała.
13. Uchwała nr VII/XXXVI/295/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki

VII_XXXVI_284_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 118.19k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_283_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 208.7k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_285_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 73.49k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_287_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 2.74M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_286_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 58.6k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_288_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 2.07M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_289_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 332.34k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_291_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_290_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 106.38k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_292_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 203.21k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_294_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 274.49k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_293_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 57.37k Format: .pdf Pobierz

VII_XXXVI_295_17.pdf

Data: 2017-12-06 11:46:26 Rozmiar: 43.69k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 570
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2017-12-06 11:45:32
Czas publikacji: 2017-12-07 15:45:36
Data przeniesienia do archiwum : Brak