Sesja Rady Gminy z dnia 25.04.2018 

 

 

 1. Uchwała Nr VII/XLII/335/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna- Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV.
 2. Uchwała Nr VII/XLII/336/18 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2017 rok.
 3. Uchwała Nr VII/XLII/337/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2017 rok.
 4. Uchwała Nr VII/XLII/338/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 5. Uchwała  Nr VII/XLII/339/18 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok.
 6. Uchwała Nr VII/XLII/340/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2018 rok.
 7. Uchwała Nr VII/XLII/341/18 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody i ścieków.
 8. Uchwała Nr VII/XLII/342/18w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 9. Uchwała Nr VII/XLII/343/18 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. 
 10. Uchwała Nr VII/XLII/344/18 w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Uchwała Nr VII/XLII/345/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wisznia Mała.
 

Załączniki

VII.XLII.335.18.pdf

Data: 2018-05-07 11:48:41 Rozmiar: 26.86M Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.336.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 98.87k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.337.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 34.78k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.338.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 41.46k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.339.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 2.8M Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.340.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.341.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 64.16k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.342.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 434.1k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.343.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 81.75k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.344.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 179.51k Format: .pdf Pobierz

VII.XLII.345.18.pdf

Data: 2018-04-27 15:04:37 Rozmiar: 4.64M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-04-25 17:13:21
Czas publikacji: 2018-05-07 11:48:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak